Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yesaya 22:25 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Kalau itu terjadi, maka pasak yang dipasang dengan kuat itu akan terlepas dan jatuh. Dan itulah penghabisan kaum keluarga dan semua orang yang menggantungkan diri kepadanya. Aku, Tuhan, telah berbicara.”

Membaca bab lengkap Yesaya 22

Lihat Yesaya 22:25 dalam konteks