Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yesaya 2:2 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Di hari-hari mendatangbukit tempat Rumah Tuhan menjulang tinggidan berdiri tegakdi atas gunung-gunung dan bukit-bukit.Segala bangsa berduyun-duyun ke sana,

Membaca bab lengkap Yesaya 2

Lihat Yesaya 2:2 dalam konteks