Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Nahum 2:3 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Perisai musuh berwarna merah,dan seragamnya serupa darah.Musuh sudah siap untuk menyergap.Bagaikan api, besi keretanya berkilap.Semua kudanya berjingkrak-jingkrak.

Membaca bab lengkap Nahum 2

Lihat Nahum 2:3 dalam konteks