Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Nahum 1:9 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Rencana apapun yang kaubuat melawan Tuhan,pasti akan menemui kegagalan.Tak akan Ia membalas dendam-Nyasampai dua kali kepada musuh-musuh-Nya.

Membaca bab lengkap Nahum 1

Lihat Nahum 1:9 dalam konteks