Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Keluaran 28:13 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Selain kedua bingkai emas itu

Membaca bab lengkap Keluaran 28

Lihat Keluaran 28:13 dalam konteks