Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Imamat 25:35 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Apabila orang sebangsamu yang tinggal di antara kamu jatuh miskin dan tak dapat membiayai hidupnya kamu harus menyokong dia seperti seorang asing atau pendatang, supaya ia dapat hidup terus di antara kamu.

Membaca bab lengkap Imamat 25

Lihat Imamat 25:35 dalam konteks