Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Habakuk 3:2 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Ya Tuhan, kudengar tentang perbuatan-Mu,maka rasa khidmat memenuhi hatiku.Kiranya perbuatan besar itu Kauulangidan Kaunyatakan di zaman kami ini.Hendaknya kami Kaukasihaniwalaupun Engkau panas hati.

Membaca bab lengkap Habakuk 3

Lihat Habakuk 3:2 dalam konteks