Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Ezra 1:7 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Kores mengeluarkan mangkuk-mangkuk dan cawan-cawan yang dahulu dipakai dalam Rumah Tuhan di Yerusalem. Barang-barang itu telah diangkut oleh Raja Nebukadnezar dan ditaruh di dalam kuil dewa-dewanya sendiri.

Membaca bab lengkap Ezra 1

Lihat Ezra 1:7 dalam konteks