Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Amsal 25:15 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Kesabaran disertai kata-kata yang ramahdapat meyakinkan orang yang berkuasa,dan menghancurkan semua perlawanan.

Membaca bab lengkap Amsal 25

Lihat Amsal 25:15 dalam konteks