Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

1 Tawarikh 21:6 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Tetapi suku Lewi dan suku Benyamin tidak termasuk jumlah itu. Yoab tidak mengadakan sensus di antara mereka sebab ia tidak suka menjalankan perintah raja itu.

Membaca bab lengkap 1 Tawarikh 21

Lihat 1 Tawarikh 21:6 dalam konteks