Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yudas 1:3 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Saudara-saudara yang tercinta! Saya sungguh-sungguh bermaksud menulis surat kepadamu mengenai keselamatan yang kita sama-sama sudah alami. Tetapi sekarang saya merasa terdorong untuk menasihati kalian dengan surat ini supaya kalian terus berjuang untuk iman yang sudah satu kali diberikan Allah untuk selama-lamanya kepada umat-Nya.

Membaca bab lengkap Yudas 1

Lihat Yudas 1:3 dalam konteks