Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yakobus 5:11 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Mereka disebut berbahagia sebab mereka tabah. Kalian sudah mendengar tentang kesabaran Ayub, dan kalian tahu bagaimana Tuhan pada akhirnya memberkati dia. Sebab Tuhan sangat berbelaskasihan dan baik hati.

Membaca bab lengkap Yakobus 5

Lihat Yakobus 5:11 dalam konteks