Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yakobus 4:16 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Tetapi sekarang kalian sombong dan membual. Semua bualan seperti itu salah.

Membaca bab lengkap Yakobus 4

Lihat Yakobus 4:16 dalam konteks