Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Titus 3:2 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Katakan kepada mereka supaya jangan memfitnah atau bertengkar dengan siapa pun juga, melainkan supaya bersikap ramah. Hendaklah mereka selalu bersikap lemah lembut terhadap semua orang.

Membaca bab lengkap Titus 3

Lihat Titus 3:2 dalam konteks