Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kolose 2:4 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Saya memberitahukan ini supaya kalian jangan ditipu oleh siapa pun juga yang bermulut manis kepadamu.

Membaca bab lengkap Kolose 2

Lihat Kolose 2:4 dalam konteks