Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

2 Timotius 3:4 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Mereka suka mengkhianat, angkuh dan tidak berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah.

Membaca bab lengkap 2 Timotius 3

Lihat 2 Timotius 3:4 dalam konteks