Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

1 Petrus 2:4 Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK)

Sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Ia bagaikan batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia karena dianggap tidak berguna; tetapi yang dipilih oleh Allah sebagai batu yang berharga.

Membaca bab lengkap 1 Petrus 2

Lihat 1 Petrus 2:4 dalam konteks