Նոր Կտակարան

Եբրայեցիներին 4:10 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

որովհետեւ ա՛ն որ մտաւ անոր հանգստավայրը, ի՛նք ալ հանգստացաւ իր գործերէն, ինչպէս Աստուած՝ իրեններէն:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Եբրայեցիներին 4

Դիտել հատված համատեքստում