Նոր Կտակարան

Տիտոսին 3:3 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Որովհետեւ մե՛նք ալ ժամանակին անմիտ էինք, անհնազանդ, մոլորեալ, ու կը ծառայէինք զանազան ցանկութիւններու եւ հաճոյքներու. կը վարուէինք չարամտութեամբ ու նախանձով, հակակրելի էինք եւ կ՚ատէինք զիրար:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Տիտոսին 3

Դիտել հատված համատեքստում