Նոր Կտակարան

Տիտոսին 3:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Բայց երբ մեր Փրկիչ Աստուծոյ քաղցրութիւնն ու մարդասիրութիւնը երեւցան,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Տիտոսին 3

Դիտել հատված համատեքստում