Նոր Կտակարան

Կողոսացիներին 3:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Երբ Քրիստոս՝ մեր կեանքը՝ երեւնայ, այն ատեն դո՛ւք ալ փառքով պիտի երեւնաք՝ անոր հետ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Կողոսացիներին 3

Դիտել հատված համատեքստում