Նոր Կտակարան

Կողոսացիներին 3:3 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

որովհետեւ դուք մեռաք, ու ձեր կեանքը պահուած է Քրիստոսի հետ՝ Աստուծոյ մէջ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Կողոսացիներին 3

Դիտել հատված համատեքստում