Նոր Կտակարան

Կողոսացիներին 3:2 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Մտածեցէ՛ք վերի բաներուն մասին, ո՛չ թէ երկրի վրայ եղող բաներուն մասին.

Կարդալ ամբողջական գլուխ Կողոսացիներին 3

Դիտել հատված համատեքստում