Újszövetség

Pál Második Levele Timóteushoz 5:8 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Ha pedig valaki az övéiről s főleg házanépéről nem gondoskodik, az olyan a hitet megtagadta s rosszabb a hitetlennél.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Második Levele Timóteushoz 5

Részletek Pál Második Levele Timóteushoz 5:8 összefüggésben