Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 5:8 Knjiga O Kristu (CKK)

A ako se tko ne brine za rođake, pogotovo za svoje ukućane, taj je zanijekao svoju vjeru i gori je od nevjernika.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 5

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 5:8 u kontekstu