Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 5:9 Knjiga O Kristu (CKK)

Ne upisujte na udovički popis nijednu udovicu ako još nema šezdeset godina ili ako nije bila vjerna mužu.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 5

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 5:9 u kontekstu