Novi Zavjet

Prva Poslanica Solunjanima 1:8 Knjiga O Kristu (CKK)

Ne samo da je riječ Gospodnja od vas odjeknula po Makedoniji i po Ahaji, nego se o vašoj vjeri u Boga tako pročulo da o tomu više ljudima ne treba ni govoriti.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Solunjanima 1

Prikaz Prva Poslanica Solunjanima 1:8 u kontekstu