Novi Zavjet

Prva Poslanica Solunjanima 1:7 Knjiga O Kristu (CKK)

Postali ste tako uzorom svim vjernicima u Makedoniji i u Ahaji.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Solunjanima 1

Prikaz Prva Poslanica Solunjanima 1:7 u kontekstu