Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 5:12 Knjiga O Kristu (CKK)

Nije na meni da sudim one koji su vani. Ali onima u Crkvi koji tako griješe trebate suditi.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 5

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 5:12 u kontekstu