Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 5:11 Knjiga O Kristu (CKK)

Mislio sam da se ne družite s ljudima koji sebe nazivaju kršćanima, a bludnici su, ili lakomci, ili idolopoklonici, ili klevetnici, ili pijanci, ili varalice.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 5

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 5:11 u kontekstu