Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 2:10 Knjiga O Kristu (CKK)

Ali mi to znamo jer nam je Bog otkrio svojim Duhom koji proniče sve, pa tako i Božje dubine.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 2

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 2:10 u kontekstu