Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 13:12 Knjiga O Kristu (CKK)

Sad vidimo u zrcalu, nejasno, a tada ćemo gledati licem u lice. Sada spoznajem nepotpuno, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i sam spoznan.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 13

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 13:12 u kontekstu