Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 13:11 Knjiga O Kristu (CKK)

Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, razmišljao sam kao dijete, rasuđivao sam kao dijete. Kad sam postao zrelim čovjekom, odbacio sam što je djetinje.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 13

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 13:11 u kontekstu