Novi Zavjet

Prva Petrova Poslanica 3:16 Knjiga O Kristu (CKK)

ali obzirno i s dužnim poštovanjem. Neka vam savjest bude čista, da se oni koji o vama zlo govore postide kad vidite kakvim uzornim životom u Kristu živite.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Petrova Poslanica 3

Prikaz Prva Petrova Poslanica 3:16 u kontekstu