Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Novi Zavjet

Prva Petrova Poslanica 3 Knjiga O Kristu (CKK)

Upute ženama

1. I vi se, žene, pokoravajte svojim muževima, čak i ako vam muž ne prihvaća Radosnu vijest. Vaš će ih pobožan život pridobiti snažnije od riječi

2. kad vide vaše čisto, pobožno ponašanje.

3. Ne kitite se upadljivim frizurama, zlatnim nakitom ni skupom odjećom.

4. Budite lijepe iznutra, neprolaznom ljepotom, blagoga i smirenog duha. To je dragocjeno u Božjim očima.

5. Time su se nekoć kitile svete žene. Pouzdavale su se u Boga i pokoravale se svojim muževima.

6. I Sara se pokorila Abrahamu i nazvala ga svojim gospodarom. Njezine ste kćeri činite li dobro ne bojeći se nikakva zastrašivanja.

Upute muževima

7. Muževi, budite obzirni prema svojim ženama kao prema slabijem spolu. Iskazujte im poštovanje kao subaštinicama Božje milosti i vječnoga života jer vam inače molitve neće biti uslišane.

Odnos prema braći

8. I na koncu, budite svi jednodušni, puni suosjećanja, bratske ljubavi, milosrđa i poniznosti.

9. Ne uzvraćajte zlo za zlo i ne vraćajte uvredu za uvredu. Umjesto toga blagoslivljajte, jer ste na to pozvani, da baštinite blagoslov!

10. "Tko želi uživati u životu i doživjeti sretne dane, neka suspregne svoj jezik od zla, a usne da ne govore laži!

11. Neka se kloni zla i neka čini dobro. Neka se trsi živjeti u miru s drugima.

12. Oči Gospodnje bdiju nad pravednicima i uši mu spremno slušaju njihove molbe, ali Gospodin okreće svoje lice od onih koji čine zlo."

Trpljenje zbog dobra

13. Tko će vam nauditi ako se trudite činiti dobro?

14. Ali ako i trpite zbog toga što činite dobro, blago vama! Bog će vas za to nagraditi. Zato se ne dajte zastrašiti ni smesti.

15. Morate, naprotiv, štovati Krista kao Gospodara svojeg života. Upita li vas tko zašto vjerujete i u što se nadate, budite spremni odgovoriti,

16. ali obzirno i s dužnim poštovanjem. Neka vam savjest bude čista, da se oni koji o vama zlo govore postide kad vidite kakvim uzornim životom u Kristu živite.

17. Jer ako je već Božja volja da patite, bolje je da trpite zato što ste činili dobro, nego zato što ste činili zlo.

18. I Krist je jednom umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu. Iako mu je tijelo bilo mrtvo, Duh ga je oživio.

19. I u duhu je posjetio duhove u tamnici i propovijedao im,

20. i to onima koji su u Noino doba bili nepokorni Bogu iako ih je Bog strpljivo čekao dok je Noa gradio lađu. Samo je osmero ljudi spašeno od smrti u potopu.

21. Slika je to krštenja, koje vas spašava silom uskrsnuća Isusa Krista. Krštenje nije pranje tjelesne nečistoće. Ono je Bogu upućena molitva za dobru savjest.

22. A Krist je uzišao na nebo i sjedi zdesna Bogu pošto su mu se pokorili svi anđeli, sve vlasti i sile.