Novi Zavjet

Prva Petrova Poslanica 1:15 Knjiga O Kristu (CKK)

nego budite u svemu sveti kao što je svet Bog koji vas je pozvao.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Petrova Poslanica 1

Prikaz Prva Petrova Poslanica 1:15 u kontekstu