Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Novi Zavjet

Prva Petrova Poslanica 1 Knjiga O Kristu (CKK)

Pozdravi od Petra

1. Ovo je pismo od Petra, apostola Isusa Krista. Pišem Božjim odabranicima koji žive kao tuđinci rasijani po Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji.

2. Bog Otac odavno vas je odabrao, a Duh vas je posvetio. Zato ste poslušni Isusu Kristu i očišćeni ste njegovom krvlju.Želim vam izobilje Božje milosti i mira.

Nada vječnog života

3. Blagoslovljen neka je Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, jer nam je u svojemu beskrajnome milosrđu dao da se nanovo rodimo. Sada živimo u nadi vječnoga života zato što je Isus Krist ustao od mrtvih.

4. Jer Bog za svoju djecu u nebu čuva vječnu, neokaljanu i neuvelu baštinu.

5. Bog će vas, zato što u njega vjerujete, svojom snagom sačuvati dok ne primite spasenje koje će vam biti objavljeno u posljednje vrijeme.

6. Zato se radujte čak i ako bude potrebno da vas ovdje nakratko i ražaloste različite kušnje.

7. One samo kušaju vašu vjeru, dragocjeniju od propadljivog zlata - a i ono se u vatri kuša - da se njezina prokušanost pokaže na hvalu, slavu i čast na dan kad se objavi Isus Krist.

8. Volite ga iako ga nikada niste vidjeli. Vjerujete u njega iako ga još ne možete vidjeti i puni ste neizrecive i proslavljene radosti

9. jer postižete cilj svoje vjere: spasenje duše.

10. To su spasenje proučavali i pronicali proroci pretkazujući milost koja vam je namijenjena.

11. Ispitivali su na koje to vrijeme upućuje Kristov Duh u njima pretkazujući Kristovo trpljenje i proslavljenje.

12. Objavljeno im je da nije riječ o njihovu, nego o vašemu vremenu. A danas vam propovjednici s pomoću Duha Svetoga, poslanoga s neba, naviještaju tu Radosnu vijest kojoj se i anđeli žele izbliza diviti.

Poziv na svetost

13. Zato budite razboriti i trijezni. Potpuno se pouzdajte u milost koju će vam donijeti objavljenje Isusa Krista.

14. Budite Bogu poslušni jer ste njegova djeca. Ne popuštajte starim grešnim požudama kao onda dok ste još bili u neznanju,

15. nego budite u svemu sveti kao što je svet Bog koji vas je pozvao.

16. On sam kaže u Svetome pismu: "Budite sveti jer sam ja svet!"

17. Ocem nazivate Boga koji nepristrano sudi svakomu prema djelima. Proživite zato u strahu Gospodnjem taj život što ga živite na ovoj zemlji, u tuđini.

18. Jer znate da je Bog platio otkupninu da vas spasi od ispraznoga života što ste ga naslijedili od svojih predaka. A nije ju platio propadljivim srebrom ili zlatom,

19. nego dragocjenom krvlju Krista, nedužnoga Božjeg janjeta bez mane.

20. Bog ga je, doduše, za to predodredio davno prije postanka svijeta, ali se očitovao tek u ova posljednja vremena, radi vas.

21. Kroz Krista ste povjerovali u Boga koji ga je uskrisio od mrtvih i proslavio ga. Zato svoju vjeru i nadu možete položiti u Boga.

22. Sada se možete iskreno međusobno voljeti kao braća i sestre jer su vam duše očišćene od grijeha i jer ste poslušni istini Radosne vijesti. Volite dakle žarko jedni druge

23. jer ste nanovo rođeni - ne iz smrtnoga, već iz besmrtnog sjemena, kroz Riječ živoga Boga koja zauvijek traje.

24. Jer"svaki je čovjek poput trave i njegova je ljepota poput poljskog cvijeta. Trava će usahnuti i cvijet će uvenuti, ali

25. Božja riječ ostat će zauvijek." A ta je Riječ Radosna vijest koju vam propovijedamo.