Novi Zavjet

Prva Ivanova Poslanica 1:6 Knjiga O Kristu (CKK)

Tvrdimo li da smo u zajedništvu s njime, a i dalje živimo u duhovnoj tami, lažemo i ne živimo u istini.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Ivanova Poslanica 1

Prikaz Prva Ivanova Poslanica 1:6 u kontekstu