Novi Zavjet

Prva Ivanova Poslanica 1:5 Knjiga O Kristu (CKK)

Ovu nam je poruku dao Bog da ju prenesemo vama: Bog je svjetlost i u njemu nema nikakve tame.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Ivanova Poslanica 1

Prikaz Prva Ivanova Poslanica 1:5 u kontekstu