Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 4:12 Knjiga O Kristu (CKK)

Abraham je također duhovni otac obrezanih, ali samo onih koji imaju vjeru kakvu je Abraham imao prije obrezanja.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 4

Prikaz Poslanica Rimljanima 4:12 u kontekstu