Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 4 Knjiga O Kristu (CKK)

Abrahamova vjera

1. Abraham je, rekli bi ljudi, bio utemeljitelj židovskoga naroda. Kakvo je njegovo iskustvo glede spasenja po vjeri?

2. Je li ga Bog smatrao opravdanim zbog njegovih dobrih djela? Da je bilo tako, imao bi se čime hvaliti. Ali u Božjim očima Abraham se nije imao čime ponositi.

3. Jer Sveto pismo kaže: "Abraham je povjerovao Bogu, i Bog ga je proglasio pravednim zbog njegove vjere."

4. Kad čovjek radi, plaća koju dobije nije dar. Radnici zarade ono što dobiju.

5. Ali ljudi su opravdani zbog svoje vjere u Onoga koji opravdava bezbožnike, a ne zbog svojih djela.

6. Kralj David je o tome govorio opisujući sreću nezaslužna čovjeka kojega je Bog proglasio pravednim.

7. "Blago onima kojima su grijesi oprošteni i zločin uklonjen.

8. Blago onomu kojemu Gospodin neće uračunati grijehe."

9. Je li to blaženstvo samo za obrezane, za Židove, ili također i za pogane? Rekli smo da ga je Bog proglasio pravednim zbog njegove vjere.

10. Ali kako mu je ta vjera pomogla? Je li proglašen pravednim prije ili poslije obrezanja? Bog ga je najprije prihvatio, a zatim je bio obrezan!

11. Obrezanje je bilo znak da Abraham već vjeruje i da ga je Bog prihvatio i proglasio pravednim i prije obrezanja. Zato je Abraham duhovni otac onih koji vjeruju, a nisu obrezani. Oni su pred Bogom opravdani po vjeri.

12. Abraham je također duhovni otac obrezanih, ali samo onih koji imaju vjeru kakvu je Abraham imao prije obrezanja.

13. Jasno je dakle kako se Božje obećanje da će Abrahamu i njegovim potomcima dati u baštinu cijelu zemlju nije temeljilo na poslušnosti Božjemu zakonu, nego na novome odnosu s Bogom koji dolazi kroz vjeru.

14. Tvrdite li da je Božje obećanje za one koji ispunjavaju Božji zakon i stoga misle da su "dovoljno dobri" u Božjim očima, onda zapravo govorite da je vjera nepotrebna. A tada bi i to obećanje bilo besmisleno.

15. Ali Zakon donosi kaznu onima koji ga pokušavaju ispunjavati. (Izbjegnuti kršenje zakona moguće je samo ako ne postoji zakon koji bi se kršio!)

16. Zato je važna vjera. Božje smo obećanje dobili na dar. I sigurni smo da ćemo ga primiti, držali se židovskih običaja ili ne, budemo li samo imali vjeru poput Abrahamove. Jer Abraham je otac svih koji vjeruju.

17. U Svetome pismu o tome piše: "Postavljam te za oca mnogih naroda." Jer Abraham je povjerovao u Boga koji oživljuje mrtve i na čiju zapovijed nastaje ono čega prije nije bilo.

18. Kad je Bog obećao Abrahamu da će postati ocem mnogih naroda i rekao: "Tvoji će potomci biti brojni poput zvijezda", Abraham mu je povjerovao iako se to obećanje činilo neostvarivim.

19. Abraham se nije pokolebao u vjeri iako je znao kako je u dobi od stotinu godina prestar da bude otac i kako njegova žena Sara ne može imati djecu.

20. Abraham nikada nije posumnjao u Božje obećanje. Njegova je vjera jačala i njome je proslavio Boga.

21. Bio je posve uvjeren da Bog može učiniti sve što obeća.

22. Tako je Bog Abrahama zbog vjere proglasio pravednim.

23. Ta divna istina da ga je Bog proglasio pravednim nije bila na dobrobit samo Abrahamu

24. već i nama. Bog će također nas proglasiti pravednima vjerujemo li u Boga koji je našega Gospodina Isusa uskrsnuo od mrtvih.

25. On je predan da umre za naše grijehe i podignut je od mrtvih da nas opravda pred Bogom.