Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 16:17-27 Knjiga O Kristu (CKK)

17. Čuvajte se, braćo i sestre, onih koji potiču razdore i sablažnjuju ljude šireći učenje suprotno onomu koje ste prihvatili. Klonite se takvih.

18. Takvi ne služe našemu Gospodinu Kristu, već vlastitom probitku. Ugodnim i laskavim riječima zavode srca nedužnih ljudi.

19. Ali svi znaju da ste vi poslušni Gospodinu. To me silno raduje. Zato hoću da budete mudri i prepoznate dobro te da ostanete nedužni od zla.

20. Bog mira će uskoro satrti Sotonu pod vašim nogama. Neka je milost našega Gospodina Isusa Krista s vama!

21. Pozdravljaju vas moj suradnik Timotej te moji sunarodnjaci Lucije, Jason i Sosipater.

22. Pozdravljam vas i ja, Tercije, koji vam pišem ovo pismo umjesto Pavla.

23. Pozdravlja vas Gaj, koji je u svoj dom primio i mene i cijelu Crkvu. Pozdravljaju vas gradski blagajnik Erast i brat Kvart.

25. Bog vas može ojačati, baš kao što kaže Radosna vijest. To je poruka o Isusu Kristu i o njegovu naumu za vas pogane, koja je bila otajstvom od početka vremena.

26. Ali sada je ta poruka, kao što je pretkazano u zapisima proroka i kao što je Bog zapovjedio, posvuda obznanjena poganima da mogu povjerovati u Krista i biti mu poslušni.

27. Bogu, koji je jedini mudar, neka je slava uvijeke po Kristu Isusu. Amen.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Rimljanima 16