Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Poslanica Rimljanima 16 Knjiga O Kristu (CKK)

Pozdravi prijateljima

1. Preporučam vam našu sestru Febu, koja služi Crkvi u Kenhreji, i ona će uskoro doći k vama.

2. Primite ju u Gospodinu kako dolikuje svetima i pomozite joj u svemu što od vas zatreba jer je i ona pomogla mnogima, pa i meni.

3. Pozdravite Prisku i Akvilu. Radili su sa mnom na Kristovu djelu.

4. Izložili su pogibelji vlastiti život za mene. Nisam im zato zahvalan samo ja već i sve crkve pogana.

5. Pozdravite Crkvu koja se sastaje u njihovu domu.Pozdravite mi dragoga prijatelja Epeneta, koji je prvi postao kršćaninom u Aziji.

6. Pozdravite i Mariju, koja se toliko trudila za vas.

7. Pozdravite moje sunarodnjake Andronika i Junija, koji su sa mnom bili u zatvoru. Ugledni su među apostolima i prije mene su postali kršćanima.

8. Pozdravite Amplijata, dragoga brata u Gospodinu.

9. Pozdravite Urbana, mojega suradnika u Kristu, i dragoga Staha.

10. Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove ukućane.

11. Pozdravite mojega sunarodnjaka Herodiona. Pozdravite sve kršćane u Narcisovu domu.

12. Pozdravite Trifenu i Trifozu, koje marljivo rade za Gospodina, i dragu Persidu, koja se mnogo trudila u Gospodinu.

13. Pozdravite Rufa, kojega je Gospodin odabrao da bude njegov, i Rufovu majku, koja je i meni bila poput majke.

14. Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i ostalu braću koja su s njima.

15. Pozdravite Filologa, Juliju, Nereja i njegovu sestru, te Olimpu i sve svete koji su s njima.

16. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Sve Kristove crkve šalju vam pozdrave.

Posljednje upute

17. Čuvajte se, braćo i sestre, onih koji potiču razdore i sablažnjuju ljude šireći učenje suprotno onomu koje ste prihvatili. Klonite se takvih.

18. Takvi ne služe našemu Gospodinu Kristu, već vlastitom probitku. Ugodnim i laskavim riječima zavode srca nedužnih ljudi.

19. Ali svi znaju da ste vi poslušni Gospodinu. To me silno raduje. Zato hoću da budete mudri i prepoznate dobro te da ostanete nedužni od zla.

20. Bog mira će uskoro satrti Sotonu pod vašim nogama. Neka je milost našega Gospodina Isusa Krista s vama!

21. Pozdravljaju vas moj suradnik Timotej te moji sunarodnjaci Lucije, Jason i Sosipater.

22. Pozdravljam vas i ja, Tercije, koji vam pišem ovo pismo umjesto Pavla.

23. Pozdravlja vas Gaj, koji je u svoj dom primio i mene i cijelu Crkvu. Pozdravljaju vas gradski blagajnik Erast i brat Kvart.

25. Bog vas može ojačati, baš kao što kaže Radosna vijest. To je poruka o Isusu Kristu i o njegovu naumu za vas pogane, koja je bila otajstvom od početka vremena.

26. Ali sada je ta poruka, kao što je pretkazano u zapisima proroka i kao što je Bog zapovjedio, posvuda obznanjena poganima da mogu povjerovati u Krista i biti mu poslušni.

27. Bogu, koji je jedini mudar, neka je slava uvijeke po Kristu Isusu. Amen.