Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 3:8 Knjiga O Kristu (CKK)

U Svetome pismu naviješteno je da će Bog i pogane opravdati po vjeri. Bog je to odavna navijestio Abrahamu kad je rekao: "Blagoslovit ću kroz tebe sve narode."

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 3

Prikaz Poslanica Galaæanima 3:8 u kontekstu