Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 3:7 Knjiga O Kristu (CKK)

Prava su Abrahamova djeca dakle svi oni koji iskreno vjeruju u Boga.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 3

Prikaz Poslanica Galaæanima 3:7 u kontekstu