Novi Zavjet

Poslanica Filemonu 1:16 Knjiga O Kristu (CKK)

- ne više kao roba, nego kao ljubljenoga brata. Meni je osobito drag, a koliko će tek tebi biti - i kao rob i kao brat u Gospodinu.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filemonu 1

Prikaz Poslanica Filemonu 1:16 u kontekstu