Novi Zavjet

Poslanica Filemonu 1:15 Knjiga O Kristu (CKK)

Moglo bi se reći da je Onezim od tebe nakratko otišao zato da ga zauvijek dobiješ

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Filemonu 1

Prikaz Poslanica Filemonu 1:15 u kontekstu