Novi Zavjet

Jakovljeva Poslanica 5:14 Knjiga O Kristu (CKK)

Je li tko od vas bolestan? Neka dozove crkvene starješine da se mole nad njim. Neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje

Pročitaj kompletan poglavlje Jakovljeva Poslanica 5

Prikaz Jakovljeva Poslanica 5:14 u kontekstu