Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Novi Zavjet

Jakovljeva Poslanica 5 Knjiga O Kristu (CKK)

Opomena bogatašima

1. Čujte me, bogataši! Zaplačite i zakukajte nad nevoljama koje će vas snaći.

2. Bogatstvo vam trune, a odjeću vam izgrizaju moljci.

3. Vaše zlato i srebro hrđaju i postaju nevrijednima. Baš to bogatstvo u koje ste se pouzdali progutat će vaša tijela kao oganj. To blago koje ste skupili bit će dokaz protiv vas na Dan suda.

4. Slušajte! Viču žeteoci vaših njiva kojima ste uskratili plaću. Plaća koju im niste dali viče protiv vas. Glasovi žetelaca doprli su do ušiju Gospodina nad vojskama.

5. Živjeli ste na zemlji raskošno i razuzdano. Srca su vam utovljena za dan klanja.

6. Osudili ste i ubili pravednika koji vam se nije mogao suprotstaviti.

Strpljivost u patnjama

7. Draga braćo i sestre, strpite se do Gospodnjeg dolaska. I ratar, eto, iščekuje dragocjeni urod zemlje, čekajući ranu i kasnu kišu.

8. Strpite se i vi i ohrabrite jer se Gospodnji dolazak približio.

9. Ne prigovarajte jedni drugima, braćo i sestre, da vas Bog ne osudi. Pazite! Sudac već stoji pred vratima.

10. Uzorom strpljivog podnošenja nevolja neka vam budu proroci koji su govorili u ime Gospodnje.

11. Blaženima smatramo one koji su ustrajali. Job je bio čovjek koji je strpljivo trpio. Iz njegova iskustva vidimo da se Božja nakana pokazala dobrom jer je Bog pun samilosti i milosrđa.

12. A prije svega, draga braćo i sestre, ne zaklinjite se ni nebom, ni zemljom, ni bilo čime drugim. Neka vaše "da" znači "da", a vaše "ne" neka znači "ne", da ne zgriješite i ne padnete pod osudu.

Snaga molitve

13. Trpi li tko među vama? Neka se za to moli. Ako je tko radostan, neka pjeva hvalospjeve.

14. Je li tko od vas bolestan? Neka dozove crkvene starješine da se mole nad njim. Neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje

15. pa će molitva vjere ozdraviti bolesnika. Gospodin će ga podignuti i oprostiti mu ako je zgriješio.

16. Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite se jedni za druge da ozdravite. Žarka molitva pravednika mnogo može učiniti.

17. Ilija je bio samo čovjek kao i mi, ali kad se usrdno pomolio da ne pada kiša, nije pala na zemlju tri godine i šest mjeseci.

18. Zatim se pomolio da kišna padne pa je nebo dalo kišu i zemlja je opet donijela rod.

Vraćanje zalutalih vjernika na pravi put

19. Draga braćo i sestre, odluta li tko od vas od istine pa ga tko vrati,

20. znajte da će onaj tko je vratio grešnika s krivog puta spasiti njegovu dušu od smrti i postignuti oproštenje mnogih grijeha.