Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 3:1 Knjiga O Kristu (CKK)

U to vrijeme Ivan Krstitelj počne propovijedati u judejskoj pustinji:

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 3

Prikaz Evanðelje Po Mateju 3:1 u kontekstu